^Atgal į viršų

11kl PPT

PPT sekcija

11 klasė

 

11 - 12 klasių PPT darbai vertinami kartu

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Fizikos mokytojo pavardė, vardas (el.adresas), Mokinio pavardė, vardas (el.adresas)

1

Fizikos ir kitų gamtos mokslų vieta moderniosios visuomenės gyvenime

 

2

Svarbiausių pasaulio fizikos atradimų istorija

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Natalja Šeipuk

3

Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta fizikos mokslo raidoje

 

4

Judėjimo įvairovė gamtoje. Mechaninis judėjimas. Materialus taškas, trajektorija, kelias

 

 

5

Atskaitos sistema. Poslinkis

 

6

Veiksmai su vektoriais. Vektoriniai ir skaliariniai dydžiai

 

7

Vektoriaus projekcijos koordinačių ašyse

 

8

Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis

 

9

Grafinis judėjimo vaizdavimas

Kauno Jono Jablonskio gimnazija jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt

Mokytoja Jūratė Blažienė  blaziene@gmail.com

Mokinys Karolis Buika karolisbuika@gmail.com

10

Mechaninio judėjimo reliatyvumas

 

11

Skyriaus „Bendros žinios apie judėjimą“ apibendrinimas

 

12

Netolygiai judančio kūno greitis ir pagreitis

 

13

Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis

 

14

Laisvasis kūnų kritimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Loreta Milto loretan225@gmail.ru

15

Laboratorinis darbas „Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio matavimas“

 

16

Horizontaliai mesto kūno judėjimas

 

17

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas

 

18

Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais


http://ikelk.lt/downloads/c664260486

 

 

 


Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais

http://ikelk.lt/downloads/16744a89e6

 


Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

www.darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokytoja Birutė Putnienė birute.putniene@gmail.com

Mokinys Donatas Jakučionis foctionss@gmail.com

 

 

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija (bvm@post.omnitel.net)

Mokytoja - Šmitienė Danutė (d.smitiene@gmail.com)

Mokinys – Beniuškevičius Povilas, 11 kl. popse12@gmail.com

Mokinys – Kaškonas Remigijus, 11 kl lpreikos@gmail.com

19

Skyriaus „Netolyginis tiesiaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

20

Judėjimas apskritimu pastoviu greičiu

 

21

Įcentrinis pagreitis, apsisukimų periodas, dažnis

 

22

Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje

 

23

Skyriaus „Kreivaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

24

Inercijos dėsnis. Masė kaip kūno inertiškumo matas

 

25

Antrasis Niutono dėsnis

 

26

Veiksmas ir atoveikis. Trečiasis Niutono dėsnis

 

27

Skyriaus „Judėjimo dėsniai“ apibendrinimas

 

28

Tamprumo jėga

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Krystyna Rybnikova kristuterybnikova@mail.ru

29

Jėgos ir masės panaudojimas treniruokliuose

 

30

Visuotinės traukos dėsnis

 

31

Dirbtiniai žemės palydovai

 

32

Dangaus kūnų judėjimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Ingrida Kazlauskaitė

33

Kosminiai greičiai

 

34

Keplerio dėsniai

 

35

Kūno svoris. Nesvarumas. Perkrova

 

36

Trinties jėga

http://ikelk.lt/downloads/883f7711d0

 

 

 

 

Trinties jėga

Alytaus r. Butrimonių gimnazija (bvm@post.omnitel.net)

Mokytoja - Šmitienė Danutė (d.smitiene@gmail.com)

Mokinys – Makaveckas Linas, 11 kl.(linescep666@gmail.com )

 

 

Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla

grinkiskis.j.poderio.mla@gmail.com

Mokytoja Bložienė Giedrė jonopoderio@gmail.com

Mokinys Robertas Poškus  11 kl. lavonasposkus@gmail.com

37

Laboratorinis darbas „Slydimo trinties koeficiento matavimas“

 

38

Nuožulnioji plokštuma

 

39

Skyriaus „Jėgos gamtoje“ apibendrinimas

 

40

Judesio kiekio tvermės dėsnis

 

41

Reaktyvinis judėjimas

 

42

Mechaninis darbas

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Viktorija seržantovič

43

Mechaninė galia

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinė Viktorija Seržantovič

44

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

 

45

Laboratorinis darbas „Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas“

 

46

Naudingumo koeficientas

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinys Šarūnas Katinauskas katinux10@yahoo.com

47

Vėjo energija ir jos naudojimas

 

48

Skysčių judėjimas vamzdžiais. Bernulio dėsnis

 

49

Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas

 

50

Mechaniniai svyravimai

 

51

Svyruojančio kūno energija

 

52

Matematinė svyruoklė

 

53

Laboratorinis darbas „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle“

 

54

Mechaninis rezonansas

 

55

Mechaninės bangos

 

56

Garso bangos

 

57

Garso reiškiniai

 

58

Mechaninių bangų interferencija

 

59

Mechaninių bangų difrakcija

 

60

Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai

 

61

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

 

62

Reliatyvumo teorijos samprata

 

63

Reliatyvistinė dinamika

 

64

Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas

 

65

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai

 

66

Temperatūros samprata

 

67

Termometrų atsiradimo istorija


http://ikelk.lt/downloads/ed1680d21c

Nominantas

Atvyks

 

Riešės gimnazija rastine@riesesmokykla.w3.lt;

Gaidamovič Irina gaidamovic@gmail.com;

Jakavonis Rytis rjakavonis@gmail.com

68

Dujų molekulinė kinetinė teorija

 

69

Molekulių greičio matavimas. Molekuliniai dydžiai

 

70

Pagrindinė molekulinės kinetinės dujų teorijos lygtis

 

71

Dujų dėsniai

 

72

Skystieji kristalai ir jų naudojimas

 

73

Laboratorinis darbas „Gei -Liusako dėsnio tikrinimas“

 

74

Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

 

75

Vidinė kūno energija ir jos kitimas

 

76

Faziniai virsmai

 

77

Lydymasis ir kietėjimas

 

78

Darbas termodinamikoje

 

79

Termodinamikos dėsniai

 

80

Adiabatinis procesas

 

81

Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas

http://ikelk.lt/downloads/83eddc8c21


Alytaus r. Butrimonių gimnazija (bvm@post.omnitel.net)

Mokytoja - Šmitienė Danutė (d.smitiene@gmail.com)

Mokinys – Seilius Aurimas, 11 kl. aurimas1995@gmail.com

Mokinys – Šarkelė Gytautas, 11 kl. agycka8@gmail.com

82

Vidaus degimo variklių keliama tarša

 

83

Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas

 

84

Sotieji garai ir jų savybės


http://ikelk.lt/downloads/cf9ee564e1

III vieta

 

Vilniaus V. Kačialovo gimnazija  rastine@kacialovo.vilnius.lm.lt

Gladka Marija, mirglad@dtiltas.lt

Vintoniuk Gerard  gerasim.1995@gmail.com

85

Virimas. Kritinė temperatūra

 

86

Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai

 

87

Virimas. Garų naudojimas buityje ir technikoje

 

88

Krizinė medžiagos būsena

 

89

Skysčio paviršiaus įtemptis

 

90

Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai

 

91

Orai ir jų stebėjimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinys Dmitrijus Rybnikovas

92

Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas

 

93

Kietųjų kūnų savybės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai

 

94

Kietųjų kūnų deformacijos rūšys

 

95

Kietųjų kūnų mechaninės savybės

 

96

Huko dėsnis. Jo pasireiškimas gamtoje ir taikymas

 

97

Laboratorinis darbas „Gumos tamprumo modulio nustatymas“

 

98

Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai

 

99

Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas

 

100

Kūnų įelektrinimas

 

101

Elektros krūvio tvermės dėsnis

 

102

Kulono dėsnis

 

103

Elektrinis laukas. Jo stiprumas. vaizdavimas

 

104

M.Faradėjus ir jo elektrinio lauko hipotezė

 

105

Elektrinio lauko jėgų darbas. Potencialas. Įtampa

 

106

Ekvipotencialiniai paviršiai

 

107

Laidininkai elektriniame lauke

 

108

Dielektrikai elektriniame lauke

 

109

Elektrinė talpa. Kondensatoriai

Lavoriškių vidurinė mokykla

lavoriskiumokykla@yahoo.com

mokytoja Edita Mockutė mockute_edita@yahoo.com

mokinys Michalas Naturjevas

110

Kondensatorių jungimas į baterijas. Kondensatoriaus energija

 

111

Kondensatorių gamyba ir panaudojimas

Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija vaivor@vaivorykste.lm.lt

Mokytojas Romanas Rimkevičius BPNaujienos@gmail.com

Mokinys Dainius Jenkus nekuss@gmail.com

112

Žemė ir Saulės sistema


http://youtu.be/Y9a1HwbroX4

http://ikelk.lt/downloads/698b5e739e

I vieta

 

Tauragės Žalgirių gimnazija zalgiriugimnazija.direktore@gmail.com

Mokytoja Jolanta Kiūdienė jolanta.kiudiene@gmail.com

Mokinys Deividas Kybartas dwacas11@gmail.com

113

Žvaigždės ir galaktikos


http://ikelk.lt/downloads/70331cdb7e

Kauno Šančių vidurinė mokykla sanciuvm@sanciai.kaunas.lm.lt

Mokytoja Vilma Liupkevičiūtė vilma.liup@gmail.com

Mokinys Arnoldas Bikulčius arnolduux@gmail.com

Mokinys Benediktas Kazlauskas Dante32333@gmail.com

114

Fizikos vystymasis Antrojo Pasaulinio karo metu

Darbas

 

Vilniaus Užupio gimnazija rastine@uzupio.vilnius.lm.lt

Lina Tamošiūnienė l.tamosh@gmail.com

Tomas Surgautas t.surgautas@gmail.com

Jonas Andriušiūnas jonasandriusiunas@gmail.com

http://www.failai.lt/yxus4ye4q5cf/Fizikos_vystymasis_Antrojo_  Pasaulinio_karo_metu1.ppt.htm

 

115

Alternatyvioji energetika


http://ikelk.lt/downloads/2959bdaf7f

Kauno Veršvų vidurinė mokykla versvuvm@versvos.kaunas.lm.lt

Mokytoja Danguolė Piktienė d.piktiene@gmail.com

Mokinys Andrius Armonas andriucha10@gmail.com

116

Asteroidai

Kauno Palemono vidurinė mokykla
palemonovm@palemonas.kaunas.lm.lt

Mokytoja Regina Blebaitė

Mokinys Liutauras Krivčius liutauras.krivcius@gmail.com

117

Vektoriai mūsų gyvenime

http://ikelk.lt/downloads/b8ddb5c812

Vilniaus Užupio gimnazija rastine@uzupio.vilnius.lm.lt

Mokytoja Lina Tamošiūnienė l.tamosh@gmail.com

Mokinys Aivaras Šimkus aivaras35@gmail.com

Mokinys Gabrielius Lotužis g.lotuzis@gmail.com

118

Elektriniai virpesiai (Tesla)

 

http://ikelk.lt/downloads/ec866a67ef

Elektrenų „Versmės“ gimnazija gimnazija@versme.elektrenai.lm.lt

Mokytoja Vida Minkevičienė

Mokinys Deividas Umbrasas deividasumbrasas@gmail.com

119

Pasirenkama tema

 

120

Pasirenkama tema

 

121

Pasirenkama tema

 

Visos teisės saugomos © 2015. FizikaVisiems.Uzeik.in