11kl PPT
Company LogoCompany Logo

Fizikos animacija

Konkursiniai darbai

11kl PPT

PPT sekcija

11 klasė

 

11 - 12 klasių PPT darbai vertinami kartu

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Mokykla (el.adresas), Fizikos mokytojo pavardė, vardas (el.adresas), Mokinio pavardė, vardas (el.adresas)

1

Fizikos ir kitų gamtos mokslų vieta moderniosios visuomenės gyvenime

 

2

Svarbiausių pasaulio fizikos atradimų istorija

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Natalja Šeipuk

3

Lietuvos mokslininkų vaidmuo ir vieta fizikos mokslo raidoje

 

4

Judėjimo įvairovė gamtoje. Mechaninis judėjimas. Materialus taškas, trajektorija, kelias

 

 

5

Atskaitos sistema. Poslinkis

 

6

Veiksmai su vektoriais. Vektoriniai ir skaliariniai dydžiai

 

7

Vektoriaus projekcijos koordinačių ašyse

 

8

Tiesiaeigis tolyginis judėjimas. Greitis

 

9

Grafinis judėjimo vaizdavimas

Kauno Jono Jablonskio gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Jūratė Blažienė  JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Karolis Buika JLIB_HTML_CLOAKING

10

Mechaninio judėjimo reliatyvumas

 

11

Skyriaus „Bendros žinios apie judėjimą“ apibendrinimas

 

12

Netolygiai judančio kūno greitis ir pagreitis

 

13

Tolygiai kintamai judančio kūno poslinkis

 

14

Laisvasis kūnų kritimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Loreta Milto JLIB_HTML_CLOAKING

15

Laboratorinis darbas „Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio matavimas“

 

16

Horizontaliai mesto kūno judėjimas

 

17

Kampu į horizontą mesto kūno judėjimas

 

18

Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais


http://ikelk.lt/downloads/c664260486

 

 

 


Transporto priemonės ir jų greitis įvairiais istoriniais laikotarpiais

http://ikelk.lt/downloads/16744a89e6

 


Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

www.darius-girenas.kaunas.lm.lt

Mokytoja Birutė Putnienė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Donatas Jakučionis JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

Alytaus r. Butrimonių gimnazija ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokytoja - Šmitienė Danutė ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokinys – Beniuškevičius Povilas, 11 kl. JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys – Kaškonas Remigijus, 11 kl JLIB_HTML_CLOAKING

19

Skyriaus „Netolyginis tiesiaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

20

Judėjimas apskritimu pastoviu greičiu

 

21

Įcentrinis pagreitis, apsisukimų periodas, dažnis

 

22

Kreivaeigis judėjimas Saulės sistemoje

 

23

Skyriaus „Kreivaeigis judėjimas“ apibendrinimas

 

24

Inercijos dėsnis. Masė kaip kūno inertiškumo matas

 

25

Antrasis Niutono dėsnis

 

26

Veiksmas ir atoveikis. Trečiasis Niutono dėsnis

 

27

Skyriaus „Judėjimo dėsniai“ apibendrinimas

 

28

Tamprumo jėga

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Krystyna Rybnikova JLIB_HTML_CLOAKING

29

Jėgos ir masės panaudojimas treniruokliuose

 

30

Visuotinės traukos dėsnis

 

31

Dirbtiniai žemės palydovai

 

32

Dangaus kūnų judėjimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Ingrida Kazlauskaitė

33

Kosminiai greičiai

 

34

Keplerio dėsniai

 

35

Kūno svoris. Nesvarumas. Perkrova

 

36

Trinties jėga

http://ikelk.lt/downloads/883f7711d0

 

 

 

 

Trinties jėga

Alytaus r. Butrimonių gimnazija ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokytoja - Šmitienė Danutė ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokinys – Makaveckas Linas, 11 kl.(linescep666 JLIB_HTML_CLOAKING )

 

 

Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Bložienė Giedrė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Robertas Poškus  11 kl. JLIB_HTML_CLOAKING

37

Laboratorinis darbas „Slydimo trinties koeficiento matavimas“

 

38

Nuožulnioji plokštuma

 

39

Skyriaus „Jėgos gamtoje“ apibendrinimas

 

40

Judesio kiekio tvermės dėsnis

 

41

Reaktyvinis judėjimas

 

42

Mechaninis darbas

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Viktorija seržantovič

43

Mechaninė galia

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinė Viktorija Seržantovič

44

Energijos tvermės dėsnis mechaniniuose procesuose

 

45

Laboratorinis darbas „Mechaninės energijos tvermės dėsnio tyrimas“

 

46

Naudingumo koeficientas

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinys Šarūnas Katinauskas JLIB_HTML_CLOAKING

47

Vėjo energija ir jos naudojimas

 

48

Skysčių judėjimas vamzdžiais. Bernulio dėsnis

 

49

Skyriaus „Tvermės dėsniai mechanikoje“ apibendrinimas

 

50

Mechaniniai svyravimai

 

51

Svyruojančio kūno energija

 

52

Matematinė svyruoklė

 

53

Laboratorinis darbas „Laisvojo kritimo pagreičio nustatymas su svyruokle“

 

54

Mechaninis rezonansas

 

55

Mechaninės bangos

 

56

Garso bangos

 

57

Garso reiškiniai

 

58

Mechaninių bangų interferencija

 

59

Mechaninių bangų difrakcija

 

60

Triukšmas. Jo poveikis ir mažinimo būdai

 

61

Skyriaus „Mechaniniai svyravimai ir bangos“ apibendrinimas

 

62

Reliatyvumo teorijos samprata

 

63

Reliatyvistinė dinamika

 

64

Skyriaus „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ apibendrinimas

 

65

Pagrindiniai molekulinės kinetinės teorijos teiginiai

 

66

Temperatūros samprata

 

67

Termometrų atsiradimo istorija


http://ikelk.lt/downloads/ed1680d21c

Nominantas

Atvyks

 

Riešės gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING ;

Gaidamovič Irina JLIB_HTML_CLOAKING ;

Jakavonis Rytis JLIB_HTML_CLOAKING

68

Dujų molekulinė kinetinė teorija

 

69

Molekulių greičio matavimas. Molekuliniai dydžiai

 

70

Pagrindinė molekulinės kinetinės dujų teorijos lygtis

 

71

Dujų dėsniai

 

72

Skystieji kristalai ir jų naudojimas

 

73

Laboratorinis darbas „Gei -Liusako dėsnio tikrinimas“

 

74

Skyriaus „Molekulinės kinetinės teorijos pagrindai“ apibendrinimas

 

75

Vidinė kūno energija ir jos kitimas

 

76

Faziniai virsmai

 

77

Lydymasis ir kietėjimas

 

78

Darbas termodinamikoje

 

79

Termodinamikos dėsniai

 

80

Adiabatinis procesas

 

81

Šiluminiai varikliai. Jų naudingumo koeficientas

http://ikelk.lt/downloads/83eddc8c21


Alytaus r. Butrimonių gimnazija ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokytoja - Šmitienė Danutė ( JLIB_HTML_CLOAKING )

Mokinys – Seilius Aurimas, 11 kl. JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys – Šarkelė Gytautas, 11 kl. JLIB_HTML_CLOAKING

82

Vidaus degimo variklių keliama tarša

 

83

Skyriaus „Termodinamika“ apibendrinimas

 

84

Sotieji garai ir jų savybės


http://ikelk.lt/downloads/cf9ee564e1

III vieta

 

Vilniaus V. Kačialovo gimnazija   JLIB_HTML_CLOAKING

Gladka Marija, JLIB_HTML_CLOAKING

Vintoniuk Gerard  JLIB_HTML_CLOAKING

85

Virimas. Kritinė temperatūra

 

86

Oro drėgnis. Jo matavimo prietaisai

 

87

Virimas. Garų naudojimas buityje ir technikoje

 

88

Krizinė medžiagos būsena

 

89

Skysčio paviršiaus įtemptis

 

90

Drėkinimas. Kapiliariniai reiškiniai

 

91

Orai ir jų stebėjimas

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinys Dmitrijus Rybnikovas

92

Skyriaus „Garai ir skysčiai“ apibendrinimas

 

93

Kietųjų kūnų savybės. Kristaliniai ir amorfiniai kūnai

 

94

Kietųjų kūnų deformacijos rūšys

 

95

Kietųjų kūnų mechaninės savybės

 

96

Huko dėsnis. Jo pasireiškimas gamtoje ir taikymas

 

97

Laboratorinis darbas „Gumos tamprumo modulio nustatymas“

 

98

Metalų stiprinimo būdai. Kompozitai

 

99

Skyriaus „Kietieji kūnai“ apibendrinimas

 

100

Kūnų įelektrinimas

 

101

Elektros krūvio tvermės dėsnis

 

102

Kulono dėsnis

 

103

Elektrinis laukas. Jo stiprumas. vaizdavimas

 

104

M.Faradėjus ir jo elektrinio lauko hipotezė

 

105

Elektrinio lauko jėgų darbas. Potencialas. Įtampa

 

106

Ekvipotencialiniai paviršiai

 

107

Laidininkai elektriniame lauke

 

108

Dielektrikai elektriniame lauke

 

109

Elektrinė talpa. Kondensatoriai

Lavoriškių vidurinė mokykla

JLIB_HTML_CLOAKING

mokytoja Edita Mockutė JLIB_HTML_CLOAKING

mokinys Michalas Naturjevas

110

Kondensatorių jungimas į baterijas. Kondensatoriaus energija

 

111

Kondensatorių gamyba ir panaudojimas

Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytojas Romanas Rimkevičius BPNaujienos@gmail.com

Mokinys Dainius Jenkus JLIB_HTML_CLOAKING

112

Žemė ir Saulės sistema


http://youtu.be/Y9a1HwbroX4

http://ikelk.lt/downloads/698b5e739e

I vieta

 

Tauragės Žalgirių gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Jolanta Kiūdienė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Deividas Kybartas JLIB_HTML_CLOAKING

113

Žvaigždės ir galaktikos


http://ikelk.lt/downloads/70331cdb7e

Kauno Šančių vidurinė mokykla JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Vilma Liupkevičiūtė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Arnoldas Bikulčius JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Benediktas Kazlauskas JLIB_HTML_CLOAKING

114

Fizikos vystymasis Antrojo Pasaulinio karo metu

Darbas

 

Vilniaus Užupio gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Lina Tamošiūnienė JLIB_HTML_CLOAKING

Tomas Surgautas JLIB_HTML_CLOAKING

Jonas Andriušiūnas JLIB_HTML_CLOAKING

http://www.failai.lt/yxus4ye4q5cf/Fizikos_vystymasis_Antrojo_  Pasaulinio_karo_metu1.ppt.htm

 

115

Alternatyvioji energetika


http://ikelk.lt/downloads/2959bdaf7f

Kauno Veršvų vidurinė mokykla JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Danguolė Piktienė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Andrius Armonas JLIB_HTML_CLOAKING

116

Asteroidai

Kauno Palemono vidurinė mokykla
JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Regina Blebaitė

Mokinys Liutauras Krivčius JLIB_HTML_CLOAKING

117

Vektoriai mūsų gyvenime

http://ikelk.lt/downloads/b8ddb5c812

Vilniaus Užupio gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Lina Tamošiūnienė JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Aivaras Šimkus JLIB_HTML_CLOAKING

Mokinys Gabrielius Lotužis JLIB_HTML_CLOAKING

118

Elektriniai virpesiai (Tesla)

 

http://ikelk.lt/downloads/ec866a67ef

Elektrenų „Versmės“ gimnazija JLIB_HTML_CLOAKING

Mokytoja Vida Minkevičienė

Mokinys Deividas Umbrasas JLIB_HTML_CLOAKING

119

Pasirenkama tema

 

120

Pasirenkama tema

 

121

Pasirenkama tema

 
"Fizika Visiems" - Visos teisės saugomos. Created by: "Svetainiu Vizija"